วิธีรับประทาน

วิธีรับประทาน

ควรดื่มตอนท้องว่าง หรือ หลังตื่นนอนตอนเช้า เพื่อการดูดซึมสู่ร่างกายได้ 100% 

ชงกับน้ำอุ่น หรือ น้ำอุณหภูมิห้อง ในปริมาณน้ำครึ่งแก้วกาแฟ หรือ ประมาณ 80-100 มล. ดื่มวันละ 1-2 ครั้ง

ในช่วงแรกๆ ที่รับประทาน ให้เริ่มทานจากปริมาณน้อยๆ เพียง 1/3 ซอง หรือ ประมาณ 1 ช้อน(กรัม)  หลังผ่านพ้นช่วงฤตการณ์รักษา (Healing Crisis)*  แล้ว จึงค่อยเพิ่มปริมาณเป็น 2/3 - 1 ซอง หรือ ประมาณ 2-3 ช้อน(กรัม)

การดื่มต่อเนื่อง จะเห็นผลต่อสุขภาพที่ชัดเจนและรวดเร็ว สุขภาพจะแข็งแรงขึ้นจนรู้สึกได้

การรับประทาน WeMix บางครั้งอาจมีการถอนพิษจากเซลล์ แต่อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น เรียกอาการเหล่านี้ว่า

"วิฤตการณ์รักษา (Healing Crisis)* " ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอันเกิดจากร่างกายกำลังขจัดสารพิษที่มีการสะสมมาหลายปี

ดังนั้น การรับประทาน wemix ต้องเริ่มจากปริมาณที่น้อยๆ ก่อนตามที่แนะนำข้างบน เพื่อดูปฏิกิริยาตอบรับจากร่างกาย ซึ่งแต่ละคนจะแสดงอาการมากน้อย และระยะเวลาการตอบสนองไม่เหมือนกัน เมื่อร่างกายปรับได้แล้ว จึงค่อยๆ เพิ่มปริมาณที่มากขึ้นได้

อาการตอบสนองหลังจากการรับประทาน we mix อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 15 นาที   1 วัน จนถึง 2 เดือน ระยะเวลาที่มีอาการและความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และแข็งแรงของแต่ละบุคคล เช่น คนๆเดียว อาจจะเกิดอาการหลายครั้งและอาจจะไม่เรียงลำดับ

*** ถ้ามีอาการตอบรับที่ร่างกายทนไม่ไหว ให้ดื่มน้ำตามมากๆ อาการดังกล่าวจะทะเลาลง และให้ลดปริมาณการทานในครั้งต่อไป จนกว่าอาคารตอบรับจะลดลง

 

การตอบสนองทางร่างกายที่เกิดขึ้น แสดงว่าร่างกายกำลังได้รับการฟื้นฟู เป็นช่วงสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรหยุดรับประทานในช่วงนี้ มิเช่นนั้นจะเป็นการดูแลสุขภาพแบบครึ่งๆกลางๆ ซึ่งจะไม่เกิดประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาอะไรเลย เมื่อร่างกายได้ผ่านพ้นช่วงปฏิกิริยากตอบสนองไปแล้ว จะหมายถึงสารพิษและเซลล์ผิดปกติในร่างกายจะได้รับการขับออก ร่างกายจึงได้เริ่มฟื้นฟู คืนสู่สุขภาพปกติ และกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น จึงไม่ต้องตกใจเมื่อมีอาการหลังดื่ม เช่น รู้สึกยิบๆที่ศรีษะ หน้าแดง คอแดง ตัวร้อน คัน ผื่นขึ้นที่ผิวหนัง ปวดท้องบิดๆ ปวดหัว ฯลฯ ไม่ใช่อาการแพ้แต่อย่างใด อาการจะค่อยๆหายไปเอง